Mỗi loài hoa tượng trưng cho điều gì?

Danh sách dưới đây chứa nhiều biểu tượng hoa hơn. (Lưu ý: ý nghĩa của loài hoa đã thay đổi theo thời gian; thông tin bên dưới chủ yếu có từ thời Victoria.)

Trái cây, chẳng hạn như “quả lựu” của quả lựu hoặc “vị đắng” của cây lô hội, cũng có thể truyền đạt cảm xúc của người dùng. Tương tự, nếu được tặng hoa hồng, người đối diện tỏ ra “thích thú” hoặc hoa táo “ưa thích” bạn, bạn có thể tặng cho đối phương khi được tỏ tình nhưng sợ hãi từ chối. Hãy thay lời muốn nói của bạn bằng một bông hoa cẩm chướng vàng.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb