Mua sắm trong tiếng Hàn là gì

Các hành động hàng ngày của các cá nhân và tổ chức trong một nền kinh tế được gọi là 쇼핑(syoping) trong tiếng Hàn. Đó là một người hoặc một công ty trả tiền để sở hữu và sử dụng những thứ họ đã mua. Cửa hàng tiện lợi, chợ, siêu thị và những nơi khác có bán sản phẩm.

Những từ vựng tiếng Hàn liên quan đến mua sắm:

점원 (jeom won): Cửa hành nhân viên.

계산대 (gyesandae): Quầy tính tiền.

영수증 (yeongsujeung): Hóa đơn.

세일 (seil): Giảm giá.

식품 (sigpum): Thực phẩm.

당근 (danggeun): Cà rốt.

파 (pa): Hành.

고추 (gochu): Ớt.

소고기 (sogogi): Thịt bò

고등어 (gotungo): Cá nục.

Những câu nói tiếng Hàn liên quan đến mua sắm:

Cho tôi hóa đơn.

영수증 주세요.

(yongsuchung chuseyo).

Cửa hành bán đồ trang sức ở đâu?

장식품은 어디에서 팝니까?

(changsispumun o di eso pamnikka).

Nếu mua nhiều thì tôi sẽ bớt một chút ạ

많이 사면 좀 깎아드리겠습니다.

(manisamyon chom kkakka turikessumnita).

Cái này có màu khác không?

이 것은 다른 색이 있어요?

( icosun tarun seki i sso yo).

Cho tôi xem cái khác rẻ hơn.

더 싼 것을 좀 보여주세요.

(to ssan cosul chom boyochuseyo).

Cái này rất vừa với tôi.

그것은 저에게 맞아요.

(i cosi choeke machayo).
web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/ctl/Profile/userId/237636/pageno/3/Default.aspx”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: //www.watchfaces.be / forum / users / dichtiengnhatsaigonlist / “> web web web