Tìm hiểu về Osaka của Nhật Bản

Osaka là trung tâm kinh tế lớn thứ ba của Nhật Bản. Osaka có diện tích khá khiêm tốn, 221,96 km2, đứng thứ 46 của Nhật Bản. Tuy nhiên, nó được coi là một trong những thành phố giàu có nhất trong cả nước. Osaka có dân số hơn 3 triệu người và có một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nhiều cảng thương mại lớn, khu công nghiệp và các cơ sở hành chính quan trọng có thể được tìm thấy ở Osaka.

Mặc dù thực tế là chúng thường được tham chiếu cùng nhau, hai thành phố có sự tương phản văn hóa đáng kể. Nếu người dân Tokyo năng động và chăm chỉ làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, bạn sẽ nhận thấy sự tương phản rõ rệt khi tìm hiểu về Osaka, Nhật Bản. So với Tokyo, người dân ở Osaka hạnh phúc hơn, hòa đồng hơn, ấm áp hơn và tận hưởng bản thân.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb